Informujemy, że firma Ekopolimer zawiesza odbiór odpadów z tworzyw 

sztucznych z produkcji rolnej do końca roku 2019. W chwili obecnej nie 

przyjmujemy żadnych odpadów z gospodarstw rolnych.