ŚWIADCZYMY BEZPŁATNĄ USŁUGĘ ODBIORU OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Ekopolimer jest partnerem spółki REMONDIS będącej operatorem Systemu Zbiórki Opakowań Po Środkach Ochrony Roślin PSOR

Czystość opakowań jest dla systemu zbiórki priorytetem. Zbiórka opakowań w ramach Systemu odbywa się według wysokich standardów jakościowych, w trosce o środowisko oraz bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w zbiórce, transporcie i zagospodarowaniu.

Zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi użytkownik środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin jest obowiązany zwrócić odpady opakowaniowe po tych środkach przedsiębiorcy prowadzącemu jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin.

Producenci środków ochrony roślin powołali Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR), które przy pomocy operatora systemu firmy Remondis odbiera odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin bezpośrednio od producentów rolnych i sprzedawców. Firma Remondis realizuje swoje zadania samodzielnie lub przy pomocy podwykonawców.

Miło nam poinformować, że firma Ekopolimer Recykling Odpadów Opakowaniowych Sebastian Pasternak została podwykonawcą operatora systemu i jest upoważniona do odbioru opakowań po środkach ochrony roślin.

PROCEDURA ODBIORU OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

UWAGA !

1. Pamiętaj, nie korzystaj z usług firm nieuprawnionych. Przekazywanie opakowań po środkach ochrony roślin podmiotom nieuprawnionym podlega karze grzywny w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

2. Pamiętaj, aby zawsze upominać się o potwierdzenie odbioru opakowań po środkach ochrony roślin na stosownej Karcie Przekazania Odpadu pod kodem 150110 *